Onze Activiteiten

De Stichting Moslim Informatie Centrum voert haar activiteiten uit met een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid dat aansluit bij islamitische waarden, op verschillende terreinen. Bij al onze inspanningen staat de participatie en betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de Nederlandse samenleving centraal.

De moskee wil een belangrijke maatschappelijke functie vervullen en verwelkomt een divers publiek uit Den Haag en omgeving. Zoals eerder aangegeven zijn integratie, emancipatie en participatie kernwaarden voor de moskee.

ONDERWIJS

De moskee biedt een breed scala aan educatieve activiteiten voor mensen van alle leeftijden. Ons doel is om integratie, empowerment en betrokkenheid bij de samenleving te stimuleren voor zowel de bezoekers van de moskee als de bredere moslimgemeenschap.

MAATSCHAPPELIJK

De Stichting Moslim Informatie Centrum heeft als doel een positieve impact te maken op de samenleving en de lokale gemeenschap. Ons doel is om de samenleving te verbeteren door middel van een scala aan sociale activiteiten.

RELIGIEUS ACTIVITEITEN

De Stichting Moslim Informatiecentrum organiseert ook verschillende religieuze activiteiten voor betrokkenheid van de gemeenschap en om bezoekers het hele jaar door te verwelkomen.

KENNIS DELEN

De islam legt grote nadruk op het nastreven van kennis en onderwijs. Als moskee bieden we graag een verscheidenheid aan lezingen en sessies aan voor degenen die hun kennis willen uitbreiden en begeleiding willen..