Over ons

Achtergrond en doelstelling Moslim Informatie Centrum

Het centrale doel van de moskee is om te dienen als een plaats van aanbidding. De gebedsruimte is bestemd voor de 5 dagelijkse gebeden, en individuen kunnen zich ook bezighouden met Dhikr (herdenken van Allah (SWT)), de koran collectief of individueel lezen of het stellen van vragen aan de imam.

De islam is een religie die onderwijs en kennis hoog in het vaandel heeft staan. Het eerste vers van de koran moedigt lezen in de naam van Allah aan. In de tijd van de Profeet صلى الله عليه وسلم waren er geen formele onderwijsinstellingen, dus werd de moskee een plek om kennis en begeleiding te zoeken. Tegenwoordig blijven moskeeën over de hele wereld dienen als centra voor leren, inclusief islamitische wetenschappen en algemene vakken. Daarnaast moedigde de profeet صلى الله عليه وسلم zijn gemeenschap aan veelvuldig de moskee te bezoeken. Wij zijn van mening dat het mosliminformatiecentrum een ​​sleutelrol moet spelen bij het faciliteren van dergelijk leren. Bovendien beschikt de moskee over een schat aan kennis en middelen waar studenten van alle leeftijden en achtergronden van kunnen profiteren. Daarom moedigen we leden van de gemeenschap aan om gebruik te maken van deze mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Het Moslim Informatiecentrum is geïnteresseerd in samenwerking met buurtbewoners en maatschappelijke instellingen om de kwaliteit van leven te verbeteren en wederzijds respect en begrip in de buurt/stad te bevorderen. We zouden het zeer op prijs stellen om met alle betrokken partners samen te werken om deze doelen te bereiken.

De moskee heeft tot doel harmonie, saamhorigheid en wederzijds respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies te bevorderen, met als doel eventuele problemen te verlichten.

De moskee wil een belangrijke maatschappelijke rol vervullen en op respectvolle wijze een divers publiek uit Den Haag en omliggende regio’s bereiken. Zoals eerder aangegeven zijn de begrippen integratie, emancipatie en participatie essentieel voor de missie van de moskee.

Het Moslim Informatiecentrum zet zich in voor integratie, emancipatie en participatie in de samenleving voor zowel de bezoekers van de stichting als de bredere moslimgemeenschap. Dit wordt bereikt door het organiseren van een verscheidenheid aan educatieve, sociaal-culturele, sportieve, sociale en religieuze activiteiten.

Het Moslim Informatiecentrum voert zijn activiteiten uit met een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, geïnspireerd door de leer van de islam. Deze activiteiten omvatten een reeks verschillende gebieden, die allemaal prioriteit geven aan het bevorderen van actief burgerschap onder leden van de Nederlandse gemeenschap.

Het Moslim Informatiecentrum is geïnteresseerd in het aangaan van samenwerkingsverbanden met buurtbewoners en maatschappelijke instellingen om samen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, het bevorderen van wederzijds respect en begrip in de buurt/stad. Wij verzoeken u vriendelijk om hieraan mee te werken.

De moskee streeft naar harmonie, saamhorigheid en wederzijds respect tussen diverse bevolkingsgroepen en religies, met als doel eventuele problemen te verzachten.

De moskee heeft als doel een positief maatschappelijk doel te dienen en een divers publiek uit Den Haag en omgeving te verwelkomen. Zoals eerder vermeld, zijn de begrippen integratie, emancipatie en participatie van groot belang voor de moskee.

Het standpunt van het Moslim Informatiecentrum over integratie is dat het een tweerichtingsproces is. Voor zowel nieuwkomers als bestaande leden is het van belang om zich vertrouwd te maken met de geschreven en ongeschreven sociale normen van Nederland om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Succesvolle integratie hangt af van volledige deelname. Daarnaast is het cruciaal om bewustzijn en begrip te creëren bij het grootste deel van de Nederlandse samenleving. Door open en transparant te zijn over de islam en de levenswijze van moslims kan onbekendheid worden weggenomen. De moskee verwelkomt lokale bewoners om in discussie te gaan met moslims en de moskee te bezoeken om een ​​beter begrip en gemeenschapsvorming te bevorderen.

Het is belangrijk op te merken dat lid zijn van een samenleving niet automatisch volwaardig burgerschap verleent. Voor jongeren is het bevestigen van hun eigen identiteit een complex en continu proces waarbij ze tussen twee culturen moet navigeren. Door dit proces ontwikkelen ze een nieuwe identiteit waarmee ze voor zichzelf kunnen opkomen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Emancipatie betekent dus het opeisen van je plaats in de samenleving, inclusief het erkennen en respecteren van zowel de eigen waarden en normen als die van anderen.

Burgerschap omvat meer dan alleen voor zichzelf pleiten. Het gaat om het omarmen van de Nederlandse samenleving en het actief participeren in het onderwijs, de arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties. Bovendien omvat het het smeden van verbindingen tussen de eigen organisatie en de bredere gemeenschap door middel van dialoog, het delen van informatie, debat en samenwerkingsactiviteiten.